Om ByFabrikken

ByFabrikken er et nettverk for byplanleggere og andre som tenker tanker om byen.

ByFabrikken er en møteplass for idémyldring, aksjon og erfaringsutveksling rundt byutvikling. Vi ønsker å vekke engasjement hos folk som jobber med byens utvikling på alle nivåer i å ta del i debatten rundt Oslo! ByFabrikken er et nettverk der terskelen for aktiv deltakelse skal være så lav at alle som ønsker å delta kan starte møter og aktiviteter. Hensikten med nettverket er å skape et felles samlingspunkt og en arena for utforsking av byen utenfor rammene i jobbhverdagen. Alle deltakere kan selv komme med forslag til hva en ønsker å ha av aktiviteter, aksjoner, møter, prosjekter++, og på enkelt vis få med seg andre interesserte i å gjennomføre dette.

ByFabrikken er en undergruppe til Oslo Bolig- og byplanforening, og praktisk sett betyr dette mulighet for å søke støtte til de enkeltvise prosjektene/arrangementene gjennom BOBY.

 

Informasjonen på denne siden er alt fra anbefalte arrangementer som andre står for, til egne initiativer og møter. Info om arrangørene skal komme tydelig fram. Dersom noe er uklart, ikke nøl med å ta kontakt: post@byfabrikken.no

 

 

ByFabrikkens logo