Medlemskap

Hvem kan bli medlem?

ByFabrikken ønsker alle med tanker, ideer og interesse i samfunnsplanlegging og bolig- og byplanlegging velkomne til å tegne medlemskap i Oslo bolig- og byplanforening (BOBY), vår moderforening. ByFabrikken er et nettverk under Oslo BOBY og arrangementene våre er gratis. Det stilles ingen krav til medlemskap i ByFabrikken for deltakelse eller engasjement, men vi ønsker gjerne at du tegner medlemskap i Oslo BOBY for å støtte indirekte opp om vårt arbeid og fremtidige arrangement.

Hvordan bli medlem?

For et medlemskap i Oslo bolig- og byplanforening, del av Norsk bolig- og byplanforening, må skjema under fylles ut. Skjemaet kan også brukes til adresseendring, endring/supplering av e-postadresser, samt for eventuell utmelding.

Medlemskontingent

Medlemskontingenten per år er:

  • PERSONLIG MEDLEM: 490 kr
  • STUDENTER: 290 kr
  • FIRMA/ORGANISASJONER: 1930 kr
  • KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER: 1930 kr

Medlemskontingenten inkluderer tidsskriftet PLAN.