Parallelloppdrag i Middelalderparken – Utstilling

Nyheter 19. mars 2014 20:30
// Sted: Oslo S
// 2014-04-07 18:00 20:00

Siden november 2013 har Byfabrikken vært involvert i prosessen med å skape en landskapsplan for den nye Middelalderparken i Bjørvika. Dette er en prosess hvor de tre vinnerne av parallelloppdraget, tre prosjektgrupper, skal utforme hvert sitt forslag for parken. Prosessen er utover det et samarbeid med Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune, Riksantikvaren, Kulturetaten, Byantikvaren og Jernbaneverket.

 

Tre seminarmøter har de siste månedene vært avholdt, hvor Byfabrikken har fått delta sammen med andre interessenter fra blandt annet bydel Gamle Oslo, Middelalderforeningen og Kulturminneforeningen for å nevne noen. Vi har kunnet komme med innspill til forslagene fra prosjektgruppene, og sammen har vi diskutert for å finne frem til det beste og mest konstruktive forslaget for parken.

 

Nå når parallelloppdraget er ferdig er det Jernbaneverket som formelt sett eier prosessen videre, og har ansvaret for utformingen av den endelige landskapsplanen. Det er usikkert når denne skal være ferdig, og hvem som skal utforme den. Selve parallelloppdraget avsluttes med en utstilling av forslagene nå i april.

 

Utstillingen vil finne sted på Oslo S fra 7. –  30. april 2014. Det er MMW Arkitekter som skal kuratere utstillingen. Byfabrikken har gitt innspill til at utstillingen bør ha en medvirkende karakter, hvor det bør være mulighet for å si sin mening om forslagene. Jernbaneverket har forpliktet seg til å ta alle innspill fra utstillingen med videre i prosessen med å utforme den endelige landskapsplanen for parken.

 

Vi håper å se dere alle sammen på åpningen 7. april 2014 på Oslo S – og at dere kommer og sier deres mening om forslagene! Vi kommer med mer utfyllende informasjon om programmet for åpningen når dette er klart.middelalderparken i dag