25-26. mars | Nasjonal erfaringskonferanse om områdeløft | Quality Hotell 33

Tidligere arrangementer 31. januar 2014 11:35
// Sted: Quality Hotell 33
// 2014-03-25 09:00 -- 2014-03-26 17:00
// Arrangør: Husbanken og Oslo kommune
// Adresse: Økern, Oslo

image001

25. og 26. mars inviterer Husbanken og Oslo kommune til nasjonal erfaringskonferanse om områdeløft. Sentrale temaer for konferansen vil være kartlegging og måling, partnerskap, beboerinvolvering og tjenesteinnovasjon.

De norske erfaringene belyses med forskning og erfaringsbasert kunnskap fra liknende satsinger i andre land. Husbanken samarbeider tett med de største kommunene om bolig, by- og områdeutvikling, gjennom et nasjonalt program som utgjør et felles rammeverk for kommunenes områdeløft. Det er i dag program for områdeløft i byene Oslo, Bergen og Trondheim, med målsetning om å gjøre levekårsutsatte områder mer fysisk og sosialt bærekraftige. Programmetoden bygger hovedsakelig på Husbankens erfaringer i Groruddalsatsingen, samt erfaringer fra tilsvarende satsinger i andre land.

Konferansen retter seg mot storby- og lokalpolitikere, programdeltagere og andre med en rolle i by- og områdeutvikling i kommuner, statlige og private samarbeidspartnere, samt fag- og forskningsmiljøer.

Les mer og gå til påmelding ved å følge denne lenken eller trykke på bildet over.