1. februar – ut 2014 | Sceneskift | Thereses gate

Tidligere arrangementer 31. januar 2014 11:05
// Sted: Thereses gate
// 2014-02-01 12:00 -- 2015-01-01 00:00
// Arrangør: Bymiljøetaten, Oslo kommune
// Adresse: Margrethe Munthes plass, Oslo

image001

Som en del av endringene i Thereses gate går nå startskuddet for ”Sceneskift Thereses gate” lørdag 1. februar kl. 12.00.

Denne uken har iskunstner Peder Istad og hans team rykket inn i gaten. Med is og lys som virkemidler settes fokus på noen av byrommene og viser omgivelsene på en ny måte. Lørdag fra kl 12.00-15.00 blir det isverksted på Margrethe Munthes plass, hvor alle som ønsker det kan bli med å bygge med is og snø.

I løpet av 2014 vil Bymiljøetaten invitere til ulike iscenesatte aktiviteter i og rundt Thereses gate, samt involvere lokalmiljøet og næringslivet i en medvirkningsprosess for å se på hvordan gaten kan gjøres enda mer attraktiv som tilholdssted og boområde.

– Ved å invitere til samspill med lokalmiljøet og næringsliv ønsker vi å utnytte potensialet i Thereses gate. Gjennom året skal det gjennomføres prosjekter og aktiviteter for å utforske hvordan arealene i gata kan utnyttes på en ny måte, sier Guri Melby, byråd for miljø og samferdsel.

I arbeidet med sceneskiftet trekkes det inn kreative krefter som kunstnere, arkitekter, håndverkere og designere til å inspirere og igangsette sceneskift og ulike aktiviteter sammen med beboere og næringsdrivende. Hvert sceneskift har et tema som aktivitetene og tiltakene formes rundt. Etter at det er gjennomført to-tre sceneskift gjennomføres et større verksted hvor erfaringene fra sceneskiftene så langt diskuteres.

Fjerning av parkeringsplasser i Thereses gate er en del av prosjektet Kraftfulle fremkommelighetstiltak, som bl.a. skal sikre bedre fremkommelighet for trikk og buss i Oslo. En del av arbeidet med å omprioritere trafikken er å tilføre gatene nye verdier.

 

For mer informasjon, kontakt:

Guri Melby, byråd for miljø og samferdsel, tlf: 95 15 98 95

Ellinor Aas, overarkitekt Bymiljøetaten, tlf: 90 15 24 43

 

www.sceneskift.no