KVU – bedre eller lengre planprosesser?

Tidligere arrangementer 14. november 2013 16:28
// Sted: Håndverkeren på Klubben
// 2013-11-19 17:00 -- 2013-11-19 19:45
// Arrangør: Oslo Bolig- og byplanforening
// Adresse: Rosenkrantzgate 7, Oslo

KVUBli klokere på KVU’n og møt opp på Oslo Bolig- og byplanforenings (BOBY) debattmøte kommende tirsdag 19. november!

Hvordan kan planprosessene bli mer effektive? Konseptvalgutredning (KVU) og ekstern kvalitetssikring (KS1) for store statlige prosjekter har blitt innført som obligatoriske trinn før planlegging etter plan- og bygningsloven kan settes i gang. Fungerer dette plansystemet?

 

 

 

Innledere:

Morten Welde, Concept

Per Pedersen, Jernbaneverket

Henriette Killi Westhrin, tidl. statssekretær i Miljøverndepartementet og Finansdepartementet