7.10 | Habitatdagen – Infrastructure 2013: Communication | Litteraturhuset

Tidligere arrangementer 28. september 2013 01:04
// Sted: Litteraturhuset
// 2013-10-07 09:00 -- 2013-10-07 16:00
// Arrangør: Habitat Norway

MARKERING AV DEN INTERNASJONALE HABITATDAGEN – INFRASTRUCTURE 2013:COMMUNICATION
Ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi som infrastruktur i voksende byer og uformelle bosettinger.

Digital informasjons- og kommunikasjonsteknologi har blitt en nødvendig infrastruktur i dagens urbane områder. For innbyggerne i uformelle områder og for urbane fattige har ny mobilteknologi, sosiale medier og internettjenester blitt et verktøy som tilgjengeliggjør tjenester og informasjon som ellers er utilgjengelige. Mobilvaluta, tjenester for medisinsk informasjon, varepriser eller sikkerhetsoppdateringer vokser stadig. Ny kommunikasjonsteknologi og sosiale tjenester bidrar til et mer transparent samfunn, og gjør det også mulig for innbyggerne i uformelle områder å få en stemme, og bli hørt.

Hvordan behandles disse verktøyene som en nødvendig infrastruktur i planleggings- og utviklingssammenheng? Bidrar digital teknologi til bedre rettigheter og redusert fattigdom for slumbeboere?

Fult program vil lanseres snart.