30.10-31.10 | Menneskets habitat | Hotel Bristol

Tidligere arrangementer 28. september 2013 00:50
// Sted: Hotel Bristol
// 2013-10-30 09:00 -- 2013-10-31 16:00
// Arrangør: Jernbaneverket, Statens Vegvesen

Livet mellom barrierene og samfunnets transportbehov: En naturfagstime om mennesket versus transportstrukturer, systemer og byggverk.

Planlegging av infrastruktur handler ofte om kjøretid, tekniske løsninger, finansiering og rask utbygging. Men bærekraftige løsninger må være til å leve med, og kun ved å sette mennesket i fokus, kan vi utvikle helhetlige løsninger.

Transportetatene som storleverandør av hverdagsarkitektur ønsker å sette fokus på hva det er menneskene trenger for å fungere godt i hverdagen. Enten vi er på vei til jobb eller skole, på reise eller hjemme i nabolaget blir vi påvirket av byggverkene rundt oss. Hvordan kan planleggere stimulere utviklingen av infrastruktur som balanserer behovet for effektivitet og inntjening med gode fysiske miljøer?

Når det bygges jernbane, veier eller gater kan vi velge hva slags miljøpåvirkning vi skaper, og hvor stort fotavtrykk vi setter. Konferansen tar opp hvordan vi, som statlige etater, bedre kan prioritere bærekraftige løsninger.

Last ned programmet.

30. er åpen for alle, mens 31. er et internseminar for etatene.

Påmelding: https://www.viaregi.com/mennesketshabitat2013
P
åmeldingsfrist: 15. oktober

Del: http://oslotriennale.com/event/menneskets-habitat/