19.9-01.12 | Bak den grønne døren | OAT Hovedutstilling

Tidligere arrangementer 28. september 2013 01:10
// Sted: DogA
// 2013-09-19 18:00 -- 2013-12-01 20:00
// Arrangør: Oslo Arkitekturtriennale

bakdengrønnedøren

Opplev bærekraftens utvikling i arkitekturen i et kuriosakammer med over 600 objekter fra hele verden. Velkommen inn bak den grønne døren!

Hovedutstillingen på DogA utforsker et stort spekter av byggeprosjekter som hevdes å være bærekraftige. Istedenfor å ta utgangspunkt i en innarbeidet antagelse om hva som regnes som bærekraftig, for så å prøve å finne gode eksempler som illustrerer det poenget, valgte kuratorene i Rotor å dokumentere hva andre kaller bærekraftig: digital bildeskaping, fasadestudie-modeller, programvarepakker, reklamehefter, materialprøver, modeller og sitater. Ved hjelp av en imponerende materialemengde viser denne samlingen av fysiske og digitale objekter hvordan arkitekter håndterer bærekraft.

Utstillingsobjektene i samlingen forteller historien om de “grønne” egenskapene ved viktige arkitekturprosjekter over hele verden. Samlet sett avdekker disse historiene hvordan arkitektur og planlegging, vitenskapspraksis, kreative symbolhandlinger, forretningsmuligheter og politisk maktspill er flettet sammen under paraplyen bærekraft.

Åpningstider i åpningshelgen:

Tors 19. sep kl 18.00 – 23.00, fre 20. sep kl 10.00 – 21.00, lør 21. sep kl 10.00 – 17.00, søn 22. sep kl 12.00 – kl 17.00.

Åpningstider i resten av utstillingsperioden:

Mandag – fredag kl 10.00 – 17.00, onsdag og torsdag kl 10.00 – 20.00, lørdag og søndag kl 12.00 – 17.00.

Språk: Norsk og engelsk

Del: http://oslotriennale.com/event/hovedutstilling-bak-den-gronne-doren/