15.10. | Hvorfor er det så vanskelig å fortette norske drabantbyer | Håndverkeren

Tidligere arrangementer 28. september 2013 01:00
// Sted: Håndverkeren
// 2013-10-15 17:30 -- 2013-10-15 20:00
// Arrangør: Oslo BoBy

Hvorfor er det så vanskelig å fortette norske drabantbyer?

Til tross for at det er mye plass mellom blokkene i Groruddalen, er det vanskelig å bygge noe nytt. Skyldes dette bare manglende økonomisk drivkraft i kombinasjon med motvilje til fortetting? Eller klarer vi ikke å se mulighetene som kan oppstå ved å skape en tettere bystruktur?

Svenska Bostäder kommer for å fortelle hvordan man i Stockholms forsteder har bygget nye leiligheter på lamellblokkenes gavler. Vi utfordrer OBOS, USBL og EBY til høyttenkning om hvordan vi kan få til lignende utbygging i Oslo.