12.11. | Tomme lokaler | DogA

Tidligere arrangementer 28. september 2013 00:49
// Sted: DogA
// 2013-11-12 18:00 -- 2013-11-12 20:00
// Arrangør: Oslo Arkitekturtriennale

Hvordan kan hus som står tomme, bidra til kreativitet og innovasjon?

Mange lokaler i Oslo står tomme i flere år.  Temporært bruk av disse lokalene kan skape nytt liv i byen og samtidig gi rom til eksperimenter og innovasjon. Lokalene kan også gi nye muligheter til grupper som ikke har økonomiske ressurser til å leie dyre lokaler i Oslo. Hvordan legge til rette for økt bruk av byens tomme lokaler?

I serien Oslo Vokser inviterer Norsk Form og Oslo arkitekturtriennale til folkemøter på DogA Norsk Design- og Arkitektursenter. Engasjerende foredrag og diskusjoner for alle som vil delta i debatten om en bærekraftig byutvikling i Oslo.

Oslo vokser er Norsk Form og Oslo arkitekturtriennales serie om befolkningsvekst og byutvikling i hovedstadsregionen.

Det bor 1,1 millioner i Oslo og Akershus, og vi blir raskt flere. Stor-Oslo er, ifølge Statistisk sentralbyrå, den regionen som vokser mest i Nord-Europa. Det trengs boliger, skoler, arbeidsplasser, offentlige bygg og transport til et økende antall innbyggere. – Hva kan vi få til? Og hvordan går vi fram for å sikre kvalitet og miljøhensyn?

Språk: Norsk
Påmelding er ikke nødvendig.

Del: http://oslotriennale.com/event/tomme-lokaler/ ‎