17. juni | Get a bike. Break free! | Idekonkurranse | FutureBuilt

Tidligere arrangementer 4. juni 2013 09:48
// Sted: DogA
// 2013-06-17 09:00 -- 2013-10-04 12:00
// Arrangør: FutureBuilt

NB! Oppstartsseminar 17. juni – Se mer info  her 

Kan Osloregionen bli en av Europas beste sykkelregioner? Get a bike. Break free! er en internasjonal idékonkurranse som har som mål å få frem gode ideer og konkrete forslag til hvordan dette kan gjøres og synliggjøre sykkelens potensial som byutvikler.

Kontakt FutureBuilt for mer info om konkurransen
For information in English, please click here.

Europeiske byer opplever en renessanse for sykkelen som transportmiddel. Hierarkiet snus på hodet: Fotgjengere og syklister først, så kollektivtransporten og til slutt bilen. Gater, byrom og transportsystem omorganiseres for best mulig tilgjengelighet for myke trafikanter. Resultatet er levende og bærekraftige byer – økonomisk, sosialt og økologisk.

Sykkelen som designparameter
Men Norge ligger etter. I Oslo sykler seks prosent til jobb. I København gjør snart 40 prosent det. Og målet er 50 prosent. Dit, og enda lenger, kan vi også komme. Hvis vi vil. Det handler om å ta sykkelen på alvor som transportmiddel og designparameter. Det handler om å bygge en sykkelkultur i bred forstand og tenke sykkel som system og byutvikler. Hvilke store og små, lokale og regionale, fysiske og organisatoriske grep må gjøres for at minst 50 prosent skal sykle til jobb og skole?

Lansering av konkurransen
På konferansen FutureBuilt2013 den 4. juni lanserer FutureBuilt og Syklistenes Landsforening idékonkurransen Get a bike. Break Free! Idékonkurransen omfatter FutureBuilt-kommunene Oslo, Bærum, Asker og Drammen, som ligger langs Norges viktigste kollektivakse og jernbanetrasé.

Oppgavene for idékonkurransen publiseres her tirsdag 4. juni kl. 17.
Innleveringsfrist: 04.10.2013

 

Målgruppe
Målgruppen for konkurransen er arkitekter, landskapsarkitekter, transportplanleggere, designere, samfunnsvitere, kommunikasjonsbyrået, samt leverandører og frivillige organisasjoner. Det er ingen formelle krav til kompetanse, det er de gode forslagene som teller. Konkurransen retter seg mot både norske og internasjonale aktører. Premieutdelingen skjer i Oslo Rådhus i november.

Samarbeidspartnere
Initiativtakerne til konkurransen er FutureBuilt og Syklistenes Landsforening. Transnova er hovedsamarbeidspartner. Øvrige samarbeidspartnere er FutureBuilt-kommunene Oslo, Bærum, Asker og Drammen, Miljøverndepartementet/Framtidenes byer, ROM Eiendom, Jernbaneverket, Statens vegvesen, Norske landskapsarkitekters forening og Norske arkitekters landsforbund.