5. juni | Miljøets dag | Miljøverndepartementet | Litteraturhuset

Tidligere arrangementer 26. mai 2013 11:57
// Sted: Litteraturhuset
// 2013-06-05 13:00 -- 2013-06-05 15:00
// Arrangør: Miljøverndepartementet

På Verdens Miljøverndag tar vi temperaturen på miljøets tilstand, i Norge og globalt. Klimaendringer, tap av biologisk mangfold, forurensning og arealbruk er tett forbundet med hverandre. Hva er miljøstatus i dag, hva har vi oppnådd så langt og hva er de største utfordringene framover? I tillegg ser vi spesielt på hvordan klimaendringene påvirker oss i dag og i framtida.

 

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell deltar i samtalen om løsninger for miljøet.

Innledere Miljøets dag 5. juni 

 

PROGRAM

Miljøstatus 2013 – slik står det til med miljøet vårt 
Janne Sollie, direktør i Direktoratet for Naturforvaltning, og Marit Kjeldby, fungerende direktør i Klima-og forurensningsdirektoratet

Klimasituasjonen i nordområdene
Hvordan dekkes dette i FNs klimapanels neste rapport?
Jan-Gunnar Winther, direktør ved Norsk Polarinstitutt og hovedforfatter FNs klimapanel

Presentasjon av det nye Miljødirektoratet
Ellen Hambro, direktør

Status for klimaforskningen – vil FNs neste klimarapport få verden til å våkne? 
Hva kan en forvente at FNs neste klimarapporter vil fortelle oss? Hva må til for å nå togradersmålet? Hvordan ser verden ut med 2, 4 eller 6 graders oppvarming? Hva med ekstremvær og havnivå?
Helge Drange, klimaforsker og leder for den norske klimamodellen NorESM, professor ved Bjerknessenteret for klimaforskning, Universitetet i Bergen

Er klimaendringene verdenssamfunnets nye sikkerhetstrussel?
Klimaendringene er den største utfordringen for denne og neste generasjoner. Langt flere rammes nå av klimarelaterte naturkatastrofer enn av krig. Hvordan kan utsatte grupper hjelpes?
Jan Egeland, Europa-direktør ved Human Rights Watch

Møteleder:Erik Aasheim

 

Program (PDF)

Tid: 5. juni, kl 13.00 – 15.00.

Sted: Litteraturhuset i Oslo, Wergeland

 

PÅMELDING