4.-5. juni | FutureBuilt 2013 | Bærum Kulturhus

Tidligere arrangementer 26. mai 2013 11:55
// Sted: Bærum Kulturhus
// 2013-06-04 09:00 -- 2013-06-05 20:00
// Arrangør: Future Built
// Adresse: Sandvika, Oslo

Gjenoppliving av stasjonsbyen og klimavennlig rehabilitering av bygningsarven er temaer på konferansen, som holdes i Bærum Kulturhus i Sandvika 4. og 5. juni.

Meld deg på konferansen.

Program 4. juni: Den moderne stasjonsbyen.
Jernbanen er byens redning. Folketallet vokser med rekordfart i de største byregionene i Norge. For å møte klimautfordringene og unngå trafikkaos skal all økning i bytransport skje ved gange, sykkel og kollektivtransport. Toget må reetableres som ryggraden i framtidens transportsystem. Men hva betyr dette for byutviklingen? Hvordan utforme stasjonsbyen for å bidra til mindre transportbehov og redusert bilbruk? Kan jernbanestasjonen revitaliseres som en generator for grønn mobilitet og multimodale reiser? Hvordan ser framtidens urbane transportløsninger ut? Og hvilken rolle kan sykkelen spille?

Program 5. juni: Klimavennlig transformasjon og rehabilitering.
Framtiden er allerede bygget. Hva gjør vi med den eksisterende bygningsmassen, som både er en ressurs og et energisluk? Energieffektivisering er et av de mest kostnadseffektive klimatiltakene, men hvordan få i gang den nødvendige dugnaden? Kan fortetting og påbygging være en god strategi for å utløse investeringer i klimavennlige løsninger? Kan denne moderniseringen samtidig gi oss mer attraktive byer og boliger? Hvilke innovative konsepter og teknologier er på trappene?

Se program her >>