14. mai | OSLO KOMMUNEPLAN 2013 – verktøyet som vil løse byens behov? | BOBY-møte

Tidligere arrangementer 8. mai 2013 08:58
// Sted: Håndverkeren
// 2013-05-14 17:00 -- 2013-05-14 20:00
// Arrangør: Oslo BOBY

boby

14. mai 2013 17:30 – 19:00 – Håndverkeren

Nå kommer forslaget til kommuneplan for Oslo. Denne gangen ikke kun som langsiktig arealstrategi, men også med juridisk bindende arealkart. Mange utfordringer skal løses. Kvaliteten på utvikling av byen utfordres, etterspørselen etter flere boliger er høy, presset på saksbehandling er stort og arealutviklingen skal samordnes med investeringer i transportsystemet. Samtidig skal Oslos klima- og miljøambisjoner innfris.  Får vi det verktøyet vi trenger?

Pizza fra kl. 17.00

Fri adgang for alle.