3.mai-29.september | Under 40. Ung norsk arkitektur 2013 | Nasjonalmuseet

Tidligere arrangementer 28. april 2013 23:08
// Sted: Nasjonalmuseet - Arkitektur
// 2013-05-02 18:00 -- 2013-09-29 17:00
// Arrangør: Nasjonalmuseet

Fuglehus_460px

Nasjonalmuseet – Arkitektur 03. mai–29. september 2013

Hvem er de mest interessante unge arkitektene i Norge akkurat nå, og hvordan posisjonerer de seg i det norske og internasjonale landskapet?

Utstillingen presenterer et utvalg arkitekter under 40 år og synliggjør deres interessefelt, arbeidsmetoder og produksjon. Hvem er disse arkitektene og hva er de opptatt av? Skiller de seg vesentlig fra sine forgjengere og de vi gjerne betegner som post Fehn-generasjonen? Hvordan forholder de unge seg til tradisjoner innen norsk arkitektur og til aktuelle og internasjonale samfunnsmessige problemstillinger? Og i hvilken grad vil de prege framtidens arkitektur?

Utstillingens film, fullskalainstallasjoner, modeller, foto og illustrasjoner gir innblikk i nyetablerte arkitekturpraksiser og peker på fremtidige retninger for utviklingen av norsk arkitektur.

De elleve kontorene som er representert i utstillingen erAtelier OsloCTRL+NFFB (Felleskapsprosjektet å Fortette Byen), Huus og Heim ArkitekturEriksen Skajaa ArkitekterLala TøyenMDH ArkitekterRodeo ArkitekterSuperunion ArkitekterSF OSL og Tyin tegnestue Arkitekter.

Utstillingen er delt inn i to deler. I Bucher-salen er hvert kontor tildelt en modul for presentasjon av sine arbeider. I Ulltveit-Moe-paviljongen vises rominstallasjonene «Kroppsrom» av Atelier Oslo og «Hus for et utvalg norske fugler» av Huus og Heim Arkitektur.

Utstillingen i Bucher-salen står til og med 8. september, mens installasjonene i Ulltveit-Moe-paviljongen vises fram til 29. september.

Kurator: Anne Marit Lunde
Utstillingen ledsages av en utstillingskatalog