Jane’s Walk på Fillipstad og nabobydelene

Tidligere arrangementer 30. april 2013 23:03
// Sted: utenfor Galleriet Vepsebolet
// 2013-05-04 12:00 -- 2013-05-04 14:00
// Arrangør: Audun Engh, Skarpsno og Gimle Vel, tlf. 92622626, audun.engh@gmail.com
// Adresse: Løkkeveien 11, Oslo
Jane's Walk arrangeres i år på Fillipstad, lørdag 4. mai kl. 12.

Jane’s Walk arrangeres i år på Fillipstad, lørdag 4. mai kl. 12.

Som i fjor arrangeres «Jane’s Walk»! Det blir byvandring på Filipstad og i nabobydelene Ruseløkka-Skillebekk.

I forbindelse med den internasjonale Jane’s Walk-dagen utforskes byutviklingsområdet på Filipstad til fots. Vi ser også på hvordan den nye bydelen kan integreres med den eksisterende byen.

Møt opp lørdag 4. mai kl.12:00 på hjørnet av Løkkeveien og Huifeldtsgate, utenfor Galleri Vepsebolet (Løkkeveien 11). Turen avsluttes kl 14.00 på en kafe i nabolaget.

Vandringen er gratis. Meld deg helst på til epost audun.engh@gmail.com , eller møt evt. bare opp.

Vandringen ledes av medlemmer av fagtamet for Filipstad-plansmia, bl.a. Kjell-Høy-Pettersen, Niels Torp Arkitekter, en av arkitektene som arbeidet sammen med representanter fra frivillige organsiasjoner under plansmia i 2012, og produserte en alternativ byplan.

PROGRAM: Etter en kort introduksjon starter med å studere gateløpene fra byen som bør videreføres på Filipstad, særlig Huitfeldtsgate og Parkveien. Vi går Munkedamveien til Tinkern, og kommer gjennom denne parken ned mot Frognerstranda og Color Lines fergeterminal. Vi diskuteter hvordan det kan forhindres at terminalen blir en barriere mot sjøen. PBE og Havnevesenet vil utvide nåværende terminal. Plansmia har foreslått en sammenhengende park fra Tinkern til Filipstad, med fergeterminal flyttet ut på tuppen av Filipstad, og plassert under et parklokk. Deretter tar vi for oss utbyggingsområdet på Filipstad, og sammenligner forslagene fra Plan- og bygningsetaten, Havnevesenet og Plansmia når det gjelder gatenettverk og bebyggelse. Vi får en innføring i de ulike forslagene til tunnelløsninger for E18, som Vegvesenet nå skal utrede.

Det arrangeres Jane’s Walk årlig i mange land, inspirert av forfatteren og byaktivisten Jane Jacobs, som organiserte motstand mot riving og ødeleggende byfornyelse i New York på 60-tallet. Hun har siden inspirert både aktivister og fagfolk over hele verden. Les mer on Jane`s Walk her: http://www.janeswalk.net/index.php/about/

Det er forøvrig uavklart om Plansmias forslag til byplan vil bli fremmet til politisk behandling senere i vår på en måte som gir de folkevalgte reelle valgmuligheter når reguleringsplan skal vedtas. Plansmias forslag støttes av bl.a. et enstemmig Bydelsutvalg på Frogner, Oslo Byes Vel, Kontakturvalget for Velforeninger i Oslo og Norges Naturvernforbund – Oslo.

Filipstad et er stort utbyggingsprosjekt, og siste mulighet til å relisere de mange gode intersjonene i Fjordbyplanene, som levedne bydeler, park i sjøkanten og god tilknytning til omkringliggende eldre bydeler.

Du kan lese mer om planene for Filipstad:
Plansmias forslag:
http://www.allgronn.org/plansmie-filipstad.html
PBE og Havnevesenets forslag:
http://www.prosjekt-fjordbyen.oslo.kommune.no/delomrader/article18808-5743.html

Kontaktperson: Audun Engh, Skarpsno og Gimle Vel, tlf. 92622626, audun.engh@gmail.com

Good walk!