24. april | Infrastructure 2013: Public Transport | Habitat Norge

Tidligere arrangementer 11. april 2013 13:52
// Sted: 47
// 2013-04-24 19:00 -- 2013-04-24 21:00
// Arrangør: Habitat Norge

infrastructureVerdens befolkning flytter til byene. Byer i utviklingsland vokser særlig raskt. Av verdens 3. 5 milliarder byboere bor mer enn én milliard i uformelle bosettinger, eller slum. Dette tallet er ventet å øke. Hva slags tilgang til nødvendig infrastruktur har disse innbyggerne? Har de strøm, drikkevann, kloakksystemer og mulighet til å komme seg omkring?

Habitat Norge tar opp disse og andre spørsmål knyttet til globale urbane utfordringer i seminarrekken «Infrastructure 2013». Det andre seminaret i rekken ser på kollektiv transport. Hvorfor er kollektiv transport viktig for å skape vekst og redusere ulikhet? Er det mulig å etablere velfungerende kollektivsystemer der presset på veinett allerede er stort? Og vil slike systemer også kunne gagne store uformelle områder og tilby reise for en lav kostnad?

Inngang: Gratis
Språk: Norsk

Detaljert program kommer snart.

For mer informasjon om «Infrastructure 2013», se våre hjemmesider:

http://habitat-norge.org/