Infrastructure 2013

Tidligere arrangementer 18. mars 2013 10:45
// Sted: Internasjonalen
// 2013-03-20 19:00 -- 2013-03-20 21:00
// Arrangør: Habitat Norge

Infrastructure 2013_waterI 2013 vil Habitat Norge rette søkelyset mot nødvendig infrastruktur i voksende byer og uformelle bosetninger. Over halvparten av verdens befolkning bor i byer, av verdens 3. 5 milliarder byboere bor mer enn én milliard i uformelle bosettinger, eller slum. Dette tallet er ventet å øke. Hva slags tilgang til nødvendig infrastruktur har disse innbyggerne? Har de strøm, drikkevann, kloakksystemer og mulighet til å komme seg omkring?

I seminarrekken ‘Infrastructure 2013’ vil vi adressere disse spørsmålene. Første seminar vil se på tilgangen til vann i urbane områder. Hva skiller vanntilgangen i urbane områder kontra rurale områder? Hvordan påvirker sosiale relasjoner og privatisering tilgang på vann? I samarbeid med Foreningen for Internasjonale Vannstudier (FIVAS) inviterer vi til kveldsseminar onsdag 20. mars kl 19.00 på Internasjonalen. Innlegg ved blant andre Habitat Norge og FIVAS.
Program:
Introduksjon – Therese Staal Brekke, Habitat Norge
Nyliberale strategier for urbane vanntjenester – makt og fordeling – Jørgen E. Magdahl, Foreningen for Internasjonale Vannstudier (FIVAS)
Vanntilgang – mer enn bare kvantitative variabler? Case Luanda – Henrik Lindblom, Habitat Norge
Vann og avløpsløsninger i fremtidens byer. Case Bangalore/New York – Petter D Jenssen, Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB)
Spørsmål/ avsluttende diskusjon
Ordstyrer: Therese Staal Brekke
Infrastructure 2013: Vann
Habitat Norge / Foreningen for Internasjonale Vannstudier
Internasjonalen, 20. mars, at 19.00
Inngang: Gratis
Språk: Norsk

Les mer om ‘Infrastructure 2013’ på Habitat Norges nye hjemmesider, fullt program for kvelden kommer snart: http://habitat-norge.org/infrastructure-2013/

Neste seminar i rekken er den 24. april og vil handle om offentlig transport.

Følg oss også på Facebook og Twitter:
www.facebook.com/HabitatNorge
twitter.com/HabitatNorway