Fagkonferanse: Hundreårsperspektiv på Oslo som boligby

Tidligere arrangementer 19. mars 2013 21:06
// Sted: Håndverkeren - Genius
// 2013-04-09 08:45 -- 2013-04-09 15:15
// Arrangør: Oslo Bolig- og byplanforening
// Adresse: Rosenkrantz gate 7, Oslo

Oslo Bolig- og Byplanforening, moderorganisasjonen til ByFabrikken, feirer 100 år og inviterer til fagseminaret:

«Hundreårsperspektiv på Oslo som boligby»

9. april 2013 kl 0845-1515 på Håndverkeren (Genius)

Oslo bolig- og byplanforening er 100 år  og inviterer alle som er opptatt av boligproblematikk og av Oslo by til  fagseminar 9. april!

Vi vender blikket tilbake til begynnelsen av 1900-tallet og forsøke å skue like langt inn i framtiden. Gjennom historien og tre ulike vinklinger på dagens situasjon ønsker vi å få fram både fakta og problemstillinger som bør angå framtidens boligutfordringer.

Vi har invitert fem innledere som til sammen er blitt utfordret til å belyse hvordan boligsituasjonen i Oslo er i dag, hvordan den var rundt 1913, og hvordan den kan tenkes å være framover mot 2113. Hvem bygde boligene? Hvem bygde de boligene for? Hvem bodde hvor og hvordan? Hva er mest forandret i løpet av disse hundre årene? Er det mulig å tenke seg hvilke endringer som vil skje de neste hundre år? Hvordan vil dagens valg påvirke denne endringsprosessen?

Påmelding HER eller til polyteknisk@polyteknisk.no snarest (innen 24. mars).

Studentpris kun kr. 200,-!

Vennligst oppgi fakturaadresse eller betal direkte til oppgitt kontonr. Dersom du ikke allerede er medlem i BoBy, men ønsker å bli det, gi beskjed ved påmelding. Du betaler da medlemspris.

 

Mvh

Oslo bolig- og byplanforening

Styret