POP-UP 2013

Tidligere arrangementer 10. desember 2012 13:49
// Sted: Se program
// 2013-02-14 17:00 -- 2012-12-28 17:00
// Arrangør: Oslo Arkitektforening

Oslo Arkitektforenings sine POP-UPs er en serie byinteraktive events som åpner for møter mellom byens befolkning og OAFs aktiviteter. Ambisjonen er å skape sosiale, lærerike, reflekternde, underholdende og uventede møteplasser for alle med interesse for design, by-utvikling og arkitektur.

Foreløpig program for 2013

Torsdag 14. februar kl. 17.00:
Renzo Piano Building Workshop (RPBW), Genova (It)

Foredrag ved Olaf de Nooyer, partner i RPBW og prosjektarkitekt for Astrup Fearnley Museet.
Arrangeres i samarbeid med Astrup Fearnley Museet og Nasjonalmuseet – Arkitektur.
Sted: Astrup Fearnley Museet
Påmelding: nasjonalmuseet.no/foredrag-afm
Begrenset antall plasser

Torsdag 21. februar kl. 19.00
Julien De Smedt (dk) / ALA (fi) / DRDH (uk)
Unge utlandske arkitekter i Norge: prosjekter i og erfaringer fra Norge og andre land.
Kortforedrag ved:
ALA, Finland, ved arkitekt SAFA Samuli Woolston, partner i ALA Architects
DRDH, Storbritannia, ved arkitekt Daniel Rosbottom, grunnlegger og partner i DRDH
Architects
JDS, Belgia/Danmark, ved arkitekt Julien De Smedt, grunnlegger og direktør i JDS
Architects
Arrangeres i samarbeid med Nasjonalmuseet – Arkitektur .
Sted: Skimuseet, Holmenkollen
Påmelding: nasjonalmuseet.no/pop-up
Begrenset antall plasser

28. februar kl. 19.00 -Debattmøte:
Norge – et eldorado for utenlandske arkitekter?
Deltagere fra:
– Vandkunsten Tegnestue, ved arkitekt MAA Jan Albrechtsen, partner i Vandkunsten
– NAL, ved sivilarkitektene MNAL Kim Skaara (president) og Per Rygh (konkurranseleder)
– Arkitektbedriftene/AFAG/m.fl.
Arrangeres i samarbeid med Nasjonalmuseet – Arkitektur .
Sted: Oslo Arkitektforening, Josefines gate 34