Pils og prat: Vertikale nabolag

Tidligere arrangementer 5. desember 2012 12:59
// Sted: Torggata Bar (innenfor Tilt)
// 2012-12-12 19:30 -- 2012-12-12 23:00
// Arrangør: ByFabrikken og Habitat Norge

ByFabrikken og Habitat Norge inviterer til julepils med faglig påfyll på Torggata Bar onsdag 12. desember kl 19:30.

Kan tette, kompakte og høye bygningsstrukturer fungere som vertikale nabolag?

Vi viser kortfilmen ‘Torre David’ av Urban Think Tank, om en bygning okkuppert av 750 familier i Caracas, Venezuela – også omtalt som en ‘vertikal slum’. Filmen diskuterer hvilke kvaliteter som har oppstått i denne uplanlagte og dynamiske organiseringen i rammen av et betongskall, hvor verksteder, butikker og kafeer har fått naturlig plass mellom selvbygde boligenheter. Etter visningen diskuteres fi lmens tema med innlegg fra ulike aktører som også vil dra linjene over til den norske by- og boligdebatten.