Sofamøte: Bo i byen – til hvilken kvalitet og pris? Oslo BOBY

Tidligere arrangementer 27. november 2012 13:26
// Sted: Håndverkeren, Klubben
// 2012-12-04 17:30 -- 2012-12-04 21:00
// Arrangør: Oslo BOBY

04. desember 2012 17:30 – 19:30 – Håndverkeren

Regjeringen har lagt fram en melding om teknisk boligstandard og skal legge fram en «boligmelding» til på nyåret. Den bør presentere en målrettet sosial boligpolitikk for vanskeligstilte på boligmarkedet, men bør den også behandle boligforsyningen generelt? Vi spør hva staten kan og bør styre for å få en produksjon av boliger til «rett» pris og kvalitet i begynnelsen av det 21-århundre? Bør Husbanken legges ned eller revitaliseres?

Til Sofaen i år har vi invitert Baard Schumann og Johan-Ditlef Martens til en samtale om boligpolitikk. Schumann er administrerende direktør i Selvaag Bolig ASA. Martens er tidligere sjefarkitekt i Husbanken, nå prosjekterende arkitekt og aktiv i Byboligaksjonen. Begge har solid kunnskap og tydelige meninger om temaet. Det vil være anledning for kommentarer og innspill også fra tilhørerne.

Samtalen ledes av Elin Børrud.

Enkel servering fra kl. 17.00.
Fri adgang for alle.