Romkonferansen & Oslokonferansen 2012

Tidligere arrangementer 6. november 2012 11:08
// Sted: Thon Hotel Opera
// 2012-11-08 09:00 -- 2012-11-08 15:45
// Arrangør: ROM Eiendom og Estate media

Byene vokser – kaos eller bærekraft?

TORSDAG 08.NOVEMBER   KL 09.00-CA 15.45  Thon Hotel Opera,Oslo

Påmelding

Rom Eiendom og Estate Media har gleden av å presentere en spennende konferanse om hvordan Oslo og Norges største byer møter fremtidens befolkningsvekst.

Oslo er en av de raskest voksende hovedstedene i Europa. I Oslo og Akershus vil befolkningen øke med flere hundre tusen innen 2040, og Stavanger vil være den byen med størst relativ befolkningsvekst i samme periode. Dersom den varslede befolkningsveksten slår til, vil byene stå ovenfor store utfordringer og problemer som må løses. Stedsutvikling, bosetting, næringsutvikling og infrastruktur må tilpasses og bidra til å skape et bærekraftig samfunn. Er Oslo og de andre norske byene klare for å møte fremtiden? Hvem skal ta påta seg oppgavene og hvordan skal de løses?

På denne konferansen vil vi presentere utviklingsplanene og de store grepene som vil prege storbyene i årene fremover. Vi vil sette søkelys på utfordringene og mulighetene gjennom analyser, visjoner og utviklingsplaner presentert av sentrale aktører innen by-, nærings- og infrastrukturutvikling. En interessant og spennende konferanse for alle som er opptatt av bærekraftig byutvikling.

Konferansen er et samarbeid mellom Rom Eiendom og Estate Media. Rom Eiendom er en av de ledende eiendomsaktørene, og er opptatt av bærekraftig utvikling av byer og tettsteder.
Spesielt utbygging rundt kollektivknutepunktene for å skape best forutsetninger for økt kollektivtransport.

Program

09.00 Åpning og innledning

v/ Pål Berger, administrerende direktør – Rom Eiendom
Antonella Anselmo Stokstad, markedssjef – Estate Media

09.15 Befolkningen vokser – ulike scenarier

v/ Hans Henrik Scheel, administrerende direktør – Statistisk Sentralbyrå
09.35 Hva blir de største utfordringene?

v/ Lars Erik Bartnes, Statssekretær – Samferdselsdepartementet

 

10.00 Byene vokser – til glede eller bekymring? Visjoner for vekst

v/ Kristin Vinje, finansbyråd – Oslo kommune
Filip Rygg, byutviklingsbyråd – Bergen kommune
Kristen Høyer-Mathiassen, fungerende leder i kommunalstyret for byutvikling- Stavanger kommune
11.00 Pause

 

11.20 Hva skal til for at utbygger vil satse på sentrumsutvikling?

v/ Pål Berger, administrerende direktør – Rom Eiendom
Adm dir Peter Groth, administrerende direktør – Aspelin Ramm

 

12.00 Hvordan ser fremtidens kollektivnett ut? Og hva slags tjenestetilbud kan kundene forvente?

– Samtale

v/ Geir Isaksen, konsernsjef – NSB
Lars Aksnes, direktør – Vegdirektoratet, Statens Vegvesen
Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør- Ruter
12.40 Gardermoen Business Park

v/ Rolf Hansteen, administrerende direktør – Bergmoen

 

13.00 Lunsj

14.00 Byutviklingen – politikerstyrt eller markedsstyrt?

– Samtale

v/ Bård Folke Fredriksen, byrådsleder, byråd for byutvikling – Oslo kommune
Arthur Wøhni, kommunalsjef- Bærum kommune
Peter Groth, administrerende direktør – Aspelin Ramm
Anne Siiri Øyasæter, prosjektdirektør – Rom Eiendom

 

14.40 Ulven & Økern – nytt sentrum i Groruddalen

v/ Asgeir Solheim, administrerende direktør – Fabritius Eiendom

 

15.00 Den tette byen – menneskevennlig eller upersonlig?

v/ Lin Skaufel, arkitekt – Gehl Architects

 

15.20 Oppsummering

v/ Erling Dokk Holm, førsteamanuensis – Markedshøyskolen

 

15.40 Avslutning