Oslo vokser #4 – Boligutbyggingen | Norsk Form

Tidligere arrangementer 26. november 2012 18:25
// Sted: DogA
// 2012-11-28 20:00 -- 2012-11-28 22:00
// Arrangør: Norsk Form

 

 

Om 30 år bor det kanskje en halv million flere mennesker i Oslo og Akershus enn i dag. Hvor skal alle bo? spør vi i Oslo vokser, Norsk Form og Oslo arkitekturtriennales foredragsserie om befolkningsvekst og byutvikling.
Debatten om boligpolitikk og kvalitet i utbyggingsområdene er svært aktiv. Men hva med det antall boliger vi trenger? Blir det boliger nok til en halv million flere innbyggere?

Netten Østberg er avdelingsdirektør for Byutvikling i Plan- og bygningsetaten i Oslo. Hun vil vise oss hvor i Oslo det nå bygges boliger og hvilke boligtyper og størrelser som bygges hvor. Hvor mange boliger bygges på ubebygget jord og hvor mange bygges faktisk i transformasjonsprosjekter? Hvor mange tomter har blitt omregulert til boligformål som følge av boligbehovet?

Og hva med utbyggerne, hvordan jobber og tenker de? Hvilke områder vil de bygge i og hvordan fordeles produksjonen mellom de ulike utbyggerne? Martin Mæland er konsernsjef i OBOS og vil snakke om tendenser i boligbyggingen fra utbyggers og markedets perspektiv.

Om innlederne:

Martin Mæland har vært konsernsjef i OBOS siden 1983. Som konsernsjef har han markert betydningen av den sosiale boligpolitikken, også i et avregulert boligmarked. I tillegg har han vært medlem av en rekke styrer, utvalg og komiteer, bl.a. i NBBL (Norske Boligbyggelags landsforbund), Kreditkassen ASA, AF-gruppen, Oslo Byhall, Oslo Byfornyelse og Veidekke ASA, der han har vært styreleder siden 2009.

Netten Østberg er avdelingsdirektør for Byutvikling i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune og har ansvaret for overordnet egenplanlegging. Hun er sivilarkitekt fra NTNU med erfaring fra både byplanlegging, prosjektering og undervisning. Tidligere har hun blant annet jobbet på AHO som instituttleder for urbanisme og landskap samt hos Asplan Viak og i Dark Arkitekter.

Guro Voss Gabrielsen fra Norsk Form er ordstyrer for arrangementet.