Oslo BoBy: Midlertidige byrom

Tidligere arrangementer 6. november 2012 10:37
// Sted: Håndverkeren
// 2012-11-13 17:30 -- 2012-11-13 20:00
// Arrangør: ByFabrikken + Oslo BOBY

I Norge er temporære eller midlertidige byrom et forholdsvis nytt fenomen innenfor byplan­leggingen. I europeiske byer har dette lenge vært et eget strategisk satsningsfelt. Fra hovedsakelig å bygge store plasser i byen, legges det nå større vekt på mindre, intime og temporære byrom. I dag ser vi tendenser i flere norske byer og kommuner som benytter seg av temporære byrom i den hensikt å skape opplevelsesrike, kulturelle og kreative bymiljøer.ByFabrikken arrangerer i sammen med Oslo BoBy et debattmøte hvor vi spør hvordan temporære byrom kan bidra til en bestemt utvikling, og hva skal til for at dette skjer. Hvordan er midlertidighet et mulig verktøy for langsiktig planlegging og mer permanent byut­vikling? Hvordan kan intervensjoner på beste vis føre til varige forandringer? Eller er temporære byrom målet i seg selv? Innledere vil gi svar ut ifra sine erfaringer og vil vise eksempler på bruk av midlertidighet både i Norge og fra kontinentet.Paneldeltakere:

Arkitekt Christian Bratz,
Tabea, HafenCity Universität, Hamburg,
Eva Hagen, Hav Eiendom.Enkel servering fra kl. 17.00
Fri adgang for alle.