Gratis seminar om grønne tak

Tidligere arrangementer 8. november 2012 00:53
// Sted: IT-Fornebus auditorium
// 2012-12-04 10:00 -- 2012-12-04 16:00
// Arrangør: Terra Forma
// Adresse: Martin Linges vei 25, Fornebu, Oslo

Velkommen til seminar om grønne tak 4. desember 2012.

Tid og sted:  tirsdag 4. desember 2012 på IT Fornebus auditorium, Fornebu i Bærum. Veibeskrivelse til IT Fornebu.

Påmelding ved  å klikke her. Fristen for påmelding er 26. november 2012.

Seminaret er gratis, men krever påmelding. Førstemann til mølla!

Hensikt: Skape økt interesse og kunnskap om grønne tak i Norge. Dette skal gjøres ved å spre kunnskap om analyser og eksempler fra Tyskland, Danmark, Sverige og Norge. 
Det er særlig tilrådinger når det gjelder norske forhold som vil bli presentert.

Målgruppe:  Seminaret arrangeres primært for deltakerne i  Framtidens byers klimatilpasningsnettverk; bedre bymiljø, pilotprosjekter i bymiljøer, men er åpent for andre, som for eksempel landskapsarkitektstudenter.