Et annet sted | Bispelokket | Hanne Ekkeren/Arash Nejad

Tidligere arrangementer 30. november 2012 12:32
// Sted: Galleri 69
// 2012-11-30 19:00 -- 2012-12-09 20:00
// Arrangør: Hanne Ekkeren og fotograf Arash Nejad
// Adresse: Toftes gate 69, 0552, Oslo

Velkommen til utstillingsåpning 30. november kl. 19.
Utstillingen er åpen lørdag og søndag 1, 2, 8. og 9. desember kl. 12-16.

Utstillingen Et annet sted omhandler rivingsprosessen og avviklingen av trafikkmaskinen i Bjørvika, kalt Bispelokket, et av de viktigste knutepunktene i Oslos hovedveinett. Rivingen startet høsten 2011 og vil bli fullført i løpet av 2012. Dette betyr slutten for et av Oslos en gang mest moderne og mest trafikkerte veikryss. Et tidstypisk monument over 60 –tallets byplanlegging og ingeniørkunst. Den ble bygget i en tid da privatbilismen tok av. Her var det den funksjonalistiske planleggingen som rådet, med fokus på effektiv avvikling av trafikken, og man så det hele i et transportøkonomisk lys.

Prosjektet er et samarbeid mellom billedkunstner Hanne Ekkeren og fotograf Arash Nejad, og baserer seg på deres tilstedeværelse på stedet siden oktober 2011. Utstillingen viser en installasjon som består av objekter funnet på stedet, samt fotografier. Objektene er bearbeidet og satt sammen på nye måter, og viser avstøpninger i bivoks og betong. Ved å ta materialet ut av sin sammenheng og sette det inn i en ny, gjenspeiles den forandringsprosess som området gjennomgår. Fotografiene dokumenterer og viser den langsomme prosessen med å åpne landskapet, der den nye byen bokstavelig talt vokser fram fra ruinene. Det blir også presentert en postkortserie og plakat basert på det fotografiske materialet i forbindelse med utstillingen.

Prosjektet kan sees på som en videreføring av et tidligere prosjekt av Ekkeren kalt ”Bispelokket – rom til overs”. Det omhandler plassen under betongkonstruksjonen, som har tjent som oppholdssted for mennesker fra byens subkulturer. Rivingen av Bispelokket er en del av den store transformasjonsprosessen som skjer i det gamle havneområdet, og med den blir også rommet under brukonstruksjonen borte. Dette betyr at en gruppe mennesker mister et tilholdssted og må fortsette sin nomadiske vandring på jakt etter nye gjemmesteder. Endringene berører med andre ord ikke bare den fysiske utformingen av byen, men har også stor innflytelse på folks forflytningsmønstre og aktiviteter i området.

Hanne Ekkeren er utdannet ved Rietveldt Academie og Strykejernet tegne –og malerskole. Hun har stilt ut blant annet ved Kunstnersenteret i Buskerud, Tegnerforbundet, BOA og høstutstillingen flere ganger.

Arash Nejad har studert film ved Høgskolen i Lillehammer og er senere fotojournalist – utdannet ved Høgskolen i Oslo. Han har medvirket i flere dokumentar- og spillefilmer. Etter å ha jobbet som pressefotograf i Aftenposten i ti år, er han i dag medvirkende i bildebyrået nyebilder.no.

www.hanneekkeren.com

Prosjektet er støttet av Billedkunstnernes Vederlagsfond.