Bli med ByFabrikken å lage spesialutgave av PLAN!

Tidligere arrangementer 15. oktober 2012 19:52

ByFabrikken søker medlemmer i nettverket til et redaksjonsråd og innspill til innhold når vi stiller som gjesteredaksjon for første utgave av tidskriftet PLAN i 2013. Bli med!

ByFabrikken søker medlemmer til redaksjonsråd og innspill til innhold når vi stiller som gjesteredaksjon for første utgave av PLAN i 2013.

ByFabrikken er blitt invitert av redaksjonen i PLAN, fagtidskriftet til Norsk bolig- og byplanforening, til å bidra som gjesteredaksjon for nyårets første utgave, og lage en ByFabrikken-spesialutgave. Dette vil selvfølgelig ByFabrikken være med på og inviterer derfor sitt nettverk til engasjement!

 

Om PLAN

PLAN er et faglig magasin og forum for informasjon, formidling og debatt om samfunnsplanlegging, regional utvikling, bolig og boligplan. PLAN har 6 utgaver i året har et lesertall på omtrent 5000.

 

Gjesteredaksjonen søker redaksjonsråd og faglige innspill

En liten gjesteredaksjon for utgaven er satt sammen for å komme i gang med arbeidet. Gjesteredaksjon holder ansvaret i å koordinere arbeidet, økonomi, sørger for fremdrift og holder kontakten med redaktør. Gjesteredaksjonen består Christoffer Evju, Isaak Elias og Susanne I. Bremdal – alle styremedlemmer i ByFabrikken.

Til å bistå i arbeidet med ByFabrikken sin egen spesialutgave av PLAN ønsker vi å sette sammen et redaksjonsråd slik at flere i ByFabrikken-nettverket kan delta i arbeidet. Utover dette gir vi også muligheten til å komme med innspill på konkret innhold. Les videre og finn ut hvordan du kan bidra!

 

Arbeidstittel for spesialutgaven er «Hastighet»

ByFabrikken ønsker å skape et magasin som representerer hovedsakelig unge planleggeres bidrag, tanker og ideer knyttet til by- og samfunnsplanleggingen. Gjestereaksjonen har satt en foreløpig arbeidstittel for tema i spesialutgaven. Arbeidstittelen skal bidra til å ramme inn diskusjoner og videre arbeid med utgaven, og samtidig inspirere til ideer om konkret innhold.

Arbeidstittelen for gjesteutgaven er hastighet. Den favner bredt, men har aktualitet knyttet til dagens (by)utvikling. Her er noen «konsepttriggere»:

  • Hvordan møter vi utfordringer knyttet til økt endringstakt i samfunnet?
  • Hvordan møter vi utfordringer knyttet til raskere by- og befolkningsvekst?
  • Hvordan former hastighet og bevegelser byrom?
  • Fokus på sammenhengen mellom raskere reisetid og byregioners geografiske omfang og utvikling.
  • Er det forskjeller i tempo mellom by og disktriksland?
  • Sakte opplevelse etterspørres oftere – se CittaSlow
  • Preges bransjen av en tidsklemme – kvantitet vs kvalitet
  • Arrangerer noen gå-sakte-dagen?
  • Er fortiden egentlig langsom eller hvordan ser historien ut i et sakte-rask-perspektiv?
 

Ønsker innspill – forpliktelsesfritt

Gjesteredaksjonen ønsker alle de innspill de kan få på temaer. Helst så konkrete som mulig. Vi hører gjerne fra interesserte bidragsytere, eller i form av innspill om aktuelle tekstforfattere,fotografer eller grafisk designere. Alle innspill vil bli behandlet i redaksjonsrådet. Har du innspill eller ønsker å være bidragsyter? Meld din interesse på post@byfabrikken.no innen 30. oktober 2012 om du har innspill eller ønsker være bidragsyter.

 

Ønsker du å være del av et redaksjonsråd?

Utover gjesteredaksjonen trengs et redaksjonsråd på inntil 8 personer som kan bidra med å fastsette innhold, videreutvikle konsept, ta del-ansvar for tekster som etterhvert må bestilles og ellers bidra til at gjesteutgaven av PLAN blir en topp, engasjerende og en spennende spesialutgave. Målet er å fenge enda bredere, gjerne blant flere unge planleggere, og gjerne utover de 5000 leserne PLAN allerede har i dag.

Personene som ønsker å bidra i et redaksjonsråd må være villige til å bidra frivillig i tiden fram til magasinet skal lanseres i slutten av februar 2013.

Redaksjonsrådet skal holde seg til utgavens konsept, men står deretter fritt til å forme, bidra med tekster selv og/eller sørge for å få inn tekster til utgaven. Gjesteredaksjonen vil holde en felles workshop for redaksjonsrådet hvor konkret innhold diskuteres og fastsettes, og arbeidsoppgaver fordeles. Workshopen arrangeres onsdag 31. oktober kl. 17.30, og det forutsettes at alle medlemmer av redaksjonsrådet kan stille på denne. Møtested i Oslo vil bli oppgitt de inntil 8 personene pr. e-post, som får bli med i redaksjonsrådet i forkant av workshopen.

Videre legges det opp til et felles statusmøte medio desember. I tillegg legger vi opp til at redaksjonsrådet får ansvar for å arrangere en lanseringsfest.

Er du interessert i å delta redaksjonsrådet for gjesteugivelsen for PLAN? Meld din interesse på post@byfabrikken.no innen 23. oktober 2012. Husk å merke e-posten med «Ønsker å sitte i redaksjonsråd»

 

Hilsen

Gjesteredaksjonen av PLAN Nr. 1/2013

Isaak Elias, Christoffer Evju og Susanne I. Bremdal