Hvem bestemmer hva som er god arkitektur og byutvikling? | Norsk sosiologforening

Tidligere arrangementer 16. oktober 2012 15:39
// Sted: Dattera til Hagen
// 2012-10-23 19:00 -- 2012-10-23 22:00
// Arrangør: Norsk sosiologforening

Munch-museum, Borgen, Barcode, Bjørvika, segregerte bydeler, markagrensa, skulpturpark – Oslo by er i rask utvikling og uenigheten om utviklingen er stor.

Hvem kan og bør bestemme hva som er god og vakker arkitektur?

Norsk Sosiologforening – avdeling Østlandet invitererer til debattmøte!

Tid: Tirsdag 23. oktober klokka 19:00 (dørene åpner 18:30)
Sted: Dattera til Hagen, 2. etage
_______________________________________________________
 
Arkitektur er en unik kunstform. Store krav stilles. Ved siden av estetiske vurderinger kommer hensyn til sosiale, praktiske, økonomiske, økologiske, juridiske og historiske omstendigheter. Arkitektur er stedbundet – den kan verken fjernes eller ignoreres av de berørte. Arkitekturen påvirker ikke bare et område, den skaper og utgjør det. Arkitekturen er slik en del av hverdagen og byutviklingen vår. Den berører oss. Så hva bør vektlegges? Hvilken rolle spiller arkitektur i byutvikling?

Fire personer med ulike bakgrunner og perspektiver tar diskusjonen:

Ellen S de Vibe – Etatsdirektør i Plan- og bygningsetaten
Alexander Ibsen – Phd. i sosiologi, aktuell med boken: En sort bok om arkitektur – Hvorfor moderne arkitektur er så stygg
Karl Otto Ellefsen – Rektor ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Ingrid Eide – Sosiolog, og tidligere medlem av bystyret i Oslo med bred erfaring fra norsk politikk

Ordstyrer: Gaute Brochmann – Journalist i Morgenbladet, debattant og arkitekt

Velkommen skal dere være til samfunnsaktuell debatt!