Globaliseringskonferansen 2012

Tidligere arrangementer 30. oktober 2012 16:12
// Sted: Folkets hus
// 2012-11-01 17:00 -- 2012-11-04 17:00
// Arrangør: NSF

 

Program Globaliseringskonferansen 2012 (Pdf)

Globaliseringskonferansen

Globaliseringskonferansen er et møtested og et samarbeidsforum for aktivister, tillitsvalgte og andre engasjerte i de miljøene i Norge som arbeider for en verden der hensynet til mennesker, samfunn og miljø settes foran hensynet til økonomisk profitt. Konferansen holdes annenhvert år og i løpet av de fire dagene konferansen pågår, holdes en rekke stormøter, seminarer, verksteder, debatter og foredrag med innledere fra både inn-og utland. I tillegg satser konferansen på fristende kulturinnslag som kulturbarnehage, konserter, film og bokbad.

Neste Globaliseringskonferanse er  1. – 4. november 2012 på Folkets Hus i Oslo. Se programmet her. Les mer om ungdomssatsningen til konferansen her.

Med sitt fokus på aktuelle samfunnsproblemer, alternativer og strategier har globaliseringskonferansen befestet seg som en viktig begivenhet for de som arbeider for en annen og mer rettferdig verden.

Globaliseringskonferansen arrangeres av Norges Sosiale Forum (NSF) som har over 50 organisasjoner i ryggen. NSF representerer derfor et bredt spekter med alt fra forskningsmiljøer, bistandsorganisasjoner, solidaritets-, miljø-, kvinne- og fagbevegelse, partier til ungdomsorganisasjoner. Her er liste over alle medlemsorganisasjonene i NSF.

Les mer om NSF på Norges Sosiale Forum sine nettsider.