Oslo BoBy: Segregering, boligmarked og boligpolitikk

Tidligere arrangementer 12. september 2012 16:25
// Sted: Håndverkeren
// 2012-10-01 17:00 -- 2012-10-01 20:45
// Arrangør: Oslo BoBY

Oslo vokser raskt og boligmarkedet koker. Folk flytter i byen og til byen. Denne flyttingen kan både forsterke og motvirke segregering. Vi spør imidlertid hvor segregert Oslo egentlig er, og hva som eventuelt er drivkreftene bak.

Vi ønsker særlig å diskutere hvilke sider ved boligmarkedet som har betydning. Handler dette først og fremst om de valgene som de som flytter gjør? Eller er det eiendomsmeglere, boligutviklere, kommunen og planmyndighetene som har størst betydning? Og bak det hele – i hvilken grad påvirker våre holdninger til mangfold hvordan vi forholder oss til byens utvikling?

Enkel servering fra kl. 17.00

Fri adgang for alle.