Hva er ByFabrikken?

Tidligere arrangementer 16. juni 2012 15:25
ByFabrikkens logo

ByFabrikkens logo

ByFabrikken er et nettverk for byplanleggere og alle andre som tenker tanker om byen.

ByFabrikken skal være en møteplass for idémyldring og erfaringsutveksling rundt byutvikling. Vi ønsker å vekke engasjement hos folk som jobber med byens utvikling på alle nivåer i å ta del i debatten rundt Oslo!

ByFabrikken er et nettverk der terskelen for aktiv deltakelse skal være så lav at alle som ønsker å delta kan starte møter og aktiviteter. Hensikten med nettverket er å skape et felles samlingspunkt og en arena for utforsking av byen utenfor rammene i jobbhverdagen. Alle deltakere kan selv komme med forslag til hva en ønsker å ha av aktiviteter, aksjoner, møter, prosjekter++, og på enkelt vis få med seg andre interesserte. Bli med! Skriv en mail til post@byfabrikken.no om du har ideer.