Hvordan kan du delta?

ByFabrikken er en møteplass for idémyldring, aksjon og erfaringsutveksling rundt byutvikling. Vi ønsker å vekke engasjement hos folk som jobber med byens utvikling på alle nivåer i å ta del i debatten rundt Oslo! ByFabrikken er et nettverk der terskelen for aktiv deltakelse skal være så lav at alle som ønsker å delta kan starte møter og aktiviteter. Hensikten med nettverket er å skape et felles samlingspunkt og en arena for utforsking av byen utenfor rammene i jobbhverdagen. Alle deltakere kan selv komme med forslag til hva en ønsker å ha av aktiviteter, aksjoner, møter, prosjekter++, og på enkelt vis få med seg andre interesserte i å gjennomføre dette.

ByFabrikken er en undergruppe til Oslo Bolig- og byplanforening, og praktisk sett betyr dette mulighet for å søke støtte til de enkeltvise prosjektene/arrangementene gjennom BOBY.

 
 

Innlegg